Dana Levy

 

° Israël

leeft en werkt in Tel Aviv en New York

 

Dana Levy nam deel aan Coup de Ville 2016. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

In België was de kunstkring ‘La Chrysalide’ een van de alternatieve verenigingen die eind negentiende eeuw de strijd aanbonden met
het behoudsgezinde kunstestablishment. Het belangrijkste programmapunt was: verandering. Daarom kozen ze voor een verwijzing naar de vlinder en hun naam ‘chrysalide’, wat ‘ontpopping’ betekent. In hun artistiek manifest stellen ze fladderende vlinders voor die vanuit hun cocon uitgroeien tot een schitterende nieuwe creatie.

 

Om haar video ‘The Wake’ tot stand te brengen, wist Dana Levy de staff van het Natuurhistorisch Museum Carnegie in Pittsburgh
te overtuigen om er te filmen. Fotografe en videokunstenaar Levy haalt graag de band aan met het verleden en houdt van plekken waar de patine van tijd voelbaar is. Elk bezoek aan een museum is symbolisch steeds een tijdsreis. Bij uitstek geldt dat voor natuurhistorische instituten: gisteren en morgen verbreden er plots tot een tijdschaal waar in miljoenen jaren geteld wordt. Alle objecten die men er terugvindt, lijken voorgoed gebalsemd en niet zonder reden werd het woordspel museum-mausoleum daardoor populair. In ‘The Wake’ brengt Dana Levy deze statische wereld terug tot leven. Haar lens glijdt doorheen het kabinet waar vlinders zorgvuldig opgeprikt in overzichtelijke rijen bewaard worden. Aanvankelijk bestaat de enige beweging uit de cameravoering, de verandering van het beeldkader en montage. Sommige vlinders schijnen hun glazen vitrine verlaten te hebben en bij een aantal kan men lichte vleugeltrillingen waarnemen. De tere fossielen lijken ontwaakt en doorbreken de ordening die hen opgelegd was.

 

Domesticatie, de controle en de wijdverbreide grip van de mens op zijn omgeving vormen een leitmotief in de werken van Dana Levy. Regelmatig speelt ze macht en onmacht, passief versus actief of wildheid en getemdheid tegen elkaar uit. Levy beeïndigde de montage van haar videofilm net toen de Arabische Lente aanving. Het is voor haar duidelijk dat het ontwaken in haar film een poëtische parallel vormt aan deze gebeurtenissen.