TOM JOORIS

 

° Gent, België 1971

leeft en werkt in Wetteren — België

 

Tom Jooris nam deel aan Coup de Ville 2010. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

"Toen men mij vroeg om iets te doen met het hamburgerkraam van Eddy en Antonia Roosenboom, die hedendaagse kunst verzamelen waaronder ook mijn werk, dacht ik bijna meteen aan de slogan 'Art is food'. Kunst is immers ook voedsel, maar dan voor de geest", zo stelde Tom Jooris in de aanloop naar Coup de Ville. In het werk Art is food dat hij op de tentoonstelling presenteert, verwerkt hij aspecten uit drie van zijn vroegere schilderijen. Uit Le pleinairiste (2010) neemt hij de streepjes en begrenzing van het beeld over. Het tweede kunstwerk is De trip (2010), een schilderij met een landschappelijke dimensie dat aan de randen omspannen is met de binnenband van een fiets. Die binnenband gebruikt hij nu opnieuw als element. Ook de slogan 'ART = FOOD' verwerkte hij reeds eerder in een werkje van begin 2010 dat hij echter later 'kapotschilderde'.

 

Jooris' kunstwerk is nomadisch: het doet via het marktkraam verschillende wekelijkse markten in Vlaanderen aan en mengt zich zo onder een niet-gespecialiseerd publiek. Om het werk nog verder te verspreiden en bekend te maken, werkte Jooris een zeefdruk uit die aan de democratische prijs van één hamburger te verkrijgen is. Een dergelijke verkoopsstrategie stelt de ruilwaarde van kunst in vraag. Op die manier speelt Jooris in op een vergelijking van Andy Warhol tussen koopwaar en kunst.

 

Warhol bewonderde de Amerikaanse consumptiecultuur die ervoor zorgde dat de rijkste consumenten uiteindelijk dezelfde dingen kopen als de armste en hij verkeerlijkte dit in zijn werk. Deze dynamiek zien we ook terug in het werk van Jooris. Voor hem gaat het echter niet om een verheerlijking van het kapitalisme, zoals bij Warhol, hoewel de context waarin het schilderij geplaatst is misschien anders laat uitschijnen. Jooris verandert het principe van het kapitalistische mechanisme door er een andere functie aan te verbinden. Zijn uitgangspunt is het geestelijke kapitaal dat essentieel is voor elke samenleving, niet de commerciële opbrengst. Binnen deze sociale visie gaat het om het effect van kunst, en is het kunstwerk een middel, maar geen doel op zich.