STEPHAN BALLEUX

 

° Brussel, België 1974

leeft en werkt in Brussel — België

 

Stephan Balleux nam deel aan Coup de Ville 2010. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

In zijn oeuvre maakt Stephan Balleux gebruik van uiteenlopende media zoals schilder-, teken-, beeldhouwkunst en computeranimatie. Hij onderzoekt de plaats van de schilderkunt zowel in haar historische context als binnen de eigentijdse (digitale) cultuur.

 

Voor de tentoonstelling Coup de Ville realiseert Stephan Balleux Blind spots. Cyclops, een muurschildering die inspeelt op de wijkende muurvlakken in een handelspand. In dit kunstwerk ondervraagt hij de invloed die de inname van verschillende standpunten heeft op onze perceptie. De particulariteit van de muur, met drie verspringende vlakken, zorgt ervoor dat er hiaten ontstaan in onze waarneming. Elke voorstelling die bij het betreden van de ruimte van schuin vooraan bekeken wordt, vertoont dus feitelijk blinde vlekken. Het zijn net die blinde vlekken die de essentie van de muurschildering uitmaken. Door deze leemten bewust op te nemen in de schildering ontstaat een trompe-l'oeileffect waardoor men de voorstelling toch als een ononderbroken geheel ervaart. Wanneer men de muurschildering echter frontaal bekijkt, ziet men een gefragmenteerde, discontinue voorstelling. De tweedimensionaliteit van het platte vlak wordt benadrukt door het beeld te versnijden. Door de waarneming vanuit één specifieke plek in de ruimte onstaat de illusie van een driedimensionale vorm.

 

Blind spots. Cyclops stelt een uitvergrote verfstreek voor. De weergave van dit borstelspoor maakt dat het onderwerp autoreferentieel is en geen ander ondererp dan de schilderkunst zelf ambieert. Door een muur als drager voor het kunstwerk te kiezen, verwijst de kunstenaar naar de historische traditie van het fresco. Formeel vertoont de woekerende vorm een nauwe overeenkomst met tags uit de ereld van de graffiti. De oude traditie van de muurschildering die zich overwegend in een binnenruimte afspeelt en de schildersact van de graffiti die met het publieke domein geassocieerd wordt, versmelten hier tot een enkele vorm.