OLIVER LUTZ

 

° Maine, Verenigde Staten 1973

leeft en werkt in New York — Verenigde Staten

 

Oliver Lutz nam deel aan Coup de Ville 2010. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

De anier waarop de mens via wetenschappelijk onderzoek en technologie de realiteit probeert te ontrafelen, vormt een van de aandachtspunten in het oeuvre van Oliver Lutz. Zijn werken maken gebruik van technologie, zij het dan op een desoriënterende manier, met als doel dat er zich bij de toeschouwer een ruimer bewustzijn of een nieuwe positionering tegenover de werkelijkheid ontwikkelt.

 

De straat en het huis waar de kunstenaar zijn werk tot stand brengt, kent een uiterst utilitaire ontstaansgeschiedenis. De oorspronkelijke arbeidershuisjes in de Zeildoekstraat werden gebouwd om er gelijkvloers grote zeildoeken te weven en er op de bovenverdieping te wonen. Onbewust zette de voorgaande bewoner deze traditie van huisnijverheid voort door een smeerput aan te leggen in de ruimte waar voorheen een weefmachine stond. Op die manier was de man in staat om in de zo ontstane garage te sleutelen aan auto's. De put die door de huidige eigenaars afgesloten werd, is door Lutz weer opengemaakt en vormt het focuspnt van zijn installatie.

 

De kunstenaar legt het verband tussen behuizing, de auto en mobiliteit en vanuit de historische evolutie in de Verenigde Staten maakt hij de link met deze locatie. Met de democratisering van de auto vergrootte de persoonlijke mobiliteit en werd de bungalow in de jaren 1920 een popluaire gezinswoonst. Door de landelijke ligging van de bungalow werd de romantiek van de natuur opgeroepen. In wezen bestond dit arcadische gevoel slechts bij gratie van de auto-industrie. In zijn installatie verwerkt Oliver Lutz de nabijheid van het stadspark bij het huis, de esthetische wijzigingen aan de gevelzijde en de verwijzing naar de auto tot één visueel clluster. Elementen die ogenschijnlijk geen relatie met elkaar vertonen, blijken een effectieve samenhang te hebben die onze perceptie van de realiteit bepaalt.