Nova Jiang

 

° Dalian, China 1985

leeft en werkt in Los Angeles — USA

 

Nova Jiang nam deel aan Coup de Ville 2013. Deze tekst werd gepubliceerd in de catalogus van Coup de Ville in 2013.

 

Nova Jiang maakt voornamelijk gebruik van computergebaseerde media en stimuleert de creatieve deelname van het publiek aan haar werk. In 2012 was ze een van de laureaten van de ‘New Technological Art Award’ in de Zebrastraat te Gent. In Sint-Niklaas leidde ze tijdens de winter van 2013 de workshop Creatomatic, een software die werd ontworpen om de verbeelding te versnellen en nieuwe uitvindingen te inspireren. Concreet werkt dit door twee willekeurige objecten, uit een voorgeselecteerde reeks, met elkaar te confronteren. Creatomatic maakt gebruik van de verrassing om vastgeroeste denkwijzen te omzeilen. Het nodigt uit tot het bevragen van stereotypen of vooroordelen en er (in het beste geval) alternatieven voor te bedenken. De motivatie om nieuwe media te exploreren, vindt haar oorzaak in het zoeken naar een mogelijkheid om haar traditionele, analoge tekeningen in een tijd gedomineerd door games te kunnen presenteren. Naar het fenomeen dat rond bepaalde computerspellen zich community’s verbinden, onderzoekt ze de steeds veranderende definitie van gemeenschapszin en openbare ruimte, waarbij ze een brug slaat tussen de fysieke en virtuele wereld. Dit resulteert doorgaans in structureel open systemen waarin vreugde, wanorde en improvisatie floreren.

 

Ideogenetic Machine is een interactieve installatie die portretten van toeschouwers betrekt in een algoritmisch gegenereerd stripverhaal. In feite stelt ze haar tekeningen van het landschap (ze groeide op in de overweldigende natuur in Nieuw-Zeeland) centraal en bevolkt deze met personages die voor haar camera poseren. Via een softwareprogramma worden deze portretten in een database met natuurtekeningen geïmplementeerd. De lay-out en configuratie van beelden waarrond de verhaallijn zich continu ontwikkelt, herhaalt zichzelf nooit. De software voegt bovendien ook lege tekstballonnen toe aan de compositie. Die zijn gebaseerd op haar ervaringen als migranten in Nieuw-Zeeland en later de Verenigde Staten. Door haar Chinese origine beheerste ze aanvankelijk de taal niet en beperkte haar aanwezigheid zich tot de observatie van mensen en haar omgeving. In Coup de Ville presenteert ze de portretten van nagenoeg alle personen die poseerden tijdens haar eerdere workshops in Sint-Niklaas.