Maria Tsagkari

 

° Griekenland 1981

leeft en werkt in Athene — Griekenland

 

Maria Tsagkari nam deel aan Coup de Ville 2016. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

Maria Tsagkari is sinds een tweetal jaar geëngageerd in ‘The New Green Project’. In dat project versmelt de traditie van het landschap in de kunst, landschapsarchitectuur, wetenschap, ecologie, politiek en het ondernemerschap tot één geheel.

 

Door de geschiedenis heen wordt de tuin gezien als een model voor macht en autoriteit, zowel op economisch als politiek niveau. Maar de tuin symboliseert ook een poging tot het temmen en transformeren van de natuur. In dit project gaat de aandacht eerder naar
de artificiële kleurmanipulatie en het symbolisch-ideologisch gebruik van kleur. In het fictieve bedrijf genaamd The New Green (TNG) wordt een nieuwe globale trend gepresenteerd, die blauw laat zien als Het Nieuwe Groen. Het bedrijf heeft, als eerste wereldwijd, een formule ontwikkeld die de groene kleur in de natuur verandert in blauw. The New Green creëert imaginaire tuinen over de hele wereld. Zo wordt het natuurlijke landschap getransformeerd. Via posters, brochures, spandoeken, advertenties op de sociale media en performers in publieke ruimten wordt de boodschap van transformatie aan het publiek overgebracht.

De belangrijkste literaire bron voor dit project is de roman Heinrich von Ofterdingen van de de 18e-eeuwse Duitse auteur Novalis. Heinrich, het hoofdpersonage in het verhaal, is een middeleeuwse troubadour die alles achterlaat en op zoek gaat naar een kleine, blauwe bloem. Ze dient als metafoor voor het ideale leven en werd het emblematische symbool van de romantici, die er – los van hun melancholie en doodsverlangen – het geloof in verandering in projecteerden.

 

Voor Coup de Ville realiseert Tsagkari een vorm van landschapskunst: ‘Instructions: How to become a tree’. In het Casinopark verspreidt ze een twintigtal kleine sculpturen. Bij de totstandkoming daarvan wordt uitgegaan van echte bloemen. Met behulp van elektrolyse ontstaat een dun koperlaagje op de bloemen, dat verder manueel ingekleurd wordt. In het verhaal van Novalis vindt Heinrich uiteindelijk de begeerde blauwe bloem, maar hij verandert zelf in een boom. Uiteindelijk staat The New Green voor de toewijding aan het onmogelijke of onbereikbare.