Johan Creten

 

° Sint-Truiden, België 1963

leeft en werkt in Parijs — Frankrijk

 

Johan Creten nam deel aan Coup de Ville 2010. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

Johan Creten geniet internationale erkenning door zijn resolute keuze voor het medium keramiek, dat hij zowel weet te herwaarderen als te vernieuwen. Sinds enkele jaren breidt de kunstenaar zijn aandacht ook uit naar andere media waarbij hij regelmatig gebruikmaakt van brons. De duurzaamheid van dit materiaal biedt immers meer mogelijkheden voor presentaties in de openlucht.

 

Johan Creten hermeent vaak iconografische motieven uit zijn eigen werk en uit de kunstgeschiedenis. Zo ontleent hij het motief van de bijenkorf, dat hij gebruikt in de sculptuur The collector, aan een gravure van Pieter Bruegel de Oude. De korf dient daar als attribuut van de figuur De Hoop, een van de zeven deugden die onverstoorbaar in een grillige zee tussen wanhoopstaferelen staat. In ruime zin symboliseert de bijenkorf er de gemeenschap en het individu. het is vooral die betekenis waarnaar Creten in zijn bronzen sculptuur verwijst.

 

The collector is een hybride wezen dat het lichaam heeft van een eekhoorn, met een korf als bekroning van de kop en als flankering aan de basis. Dit nieuwe, meer dan levensgrote beeld maakt deel uit van een reeks creaties die het alter ego van de (kunst)verzamelaar representeren. Creten aanziet de individuele daad van het verzamelen als een positieve bijdrage aan de samenleving. De samenleving representeert hij in The community aan de hand van vier gedeeltelijk vergulde korven die van ogen en een mond voorzien zijn. De kunstenaar typeert de verzamelaar als iemand die bewaart voor de toekomst en daardoor als een doorgeefluik naar de komende generaties fungeert. Vanzelfsprekend gaat het hierbij niet enkel om materiële of tastbare zaken, maar tevens om de efemere zijde van onze cultuur zoals taal, gewoontes en gebruiken. Dat er voor Creten verschillende types verzamelaars bestaan, toont zijn indeling in respectievelijk bewakers (een klasse waartoe The collector behoort), lijdenden en passionelen.