HANS OP DE BEECK

 

° Turnhout, België 1969

leeft en werkt in Brussel — België

 

Hans Op de Beeck nam deel aan Coup de Ville 2010. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

'Kitsch komt voort uit de pogng om te veel te willen zeggen, een groot gebaar neer te willen zetten', vertelt Hans Op de Beeck tijdens een interview in februari 2001*. Op dat ogenblik maakt hij reeds monumentale landschapsmaquettes, levensgrote installaties, foto's, tekeningen en films. Het betreft telkens sobere uitsneds van de moderne, alledaagse leefwereld waarin weinig opmerkelijke karakteristieken terug te vinden zijn. Ondanks wijzigingen laat de kunstenaar de topografische onbestemdheid en de acute monotonie vrijwel intact en mijdt hij een expressieve verwerking van de gegeven realiteit.

 

Zijn betreedbare installatie Secret garden gaat voort op het artistieke onderzoek uit de periode rond 2001, maar werd pas gebouwd in 2010. Centraal in het werk staat de humanisering en de domesticatie van de omgeving. In tegenstelling tot de werken met de publieke ruimte als inspiratiebron simuleert Op de Beeck hier een private locatie. Hij evoceert een artificieel stukje natuur dat exemplarisch kan zijn voor de besloten tuintjes die gekneld zitten tussen de muren van de eigendommen binnen het stedelijke weefsel. Vormelijk versterken de houten steunen aan de buitenzijde  van de gestapelde betonplaten het kunstmatige en tegelijk het hulpeloze karakter van het geheel. Op de Beeck benadrukt het fictionele aspect van dit werk en verwijst naar de functie van het geheugen bij de creatie. Hij stelt de vraag hoe men zich een tuin die men ooit bezocht, herinnert. Uit dit raakpunt tussen verbeelding en realiteit, feit en fictie is zijn kunstwerk ontstaan. Hoewel het geen effectief landschap betreft dat met superlatieven omschreven mag worden, ensceneert de installatie de poging tot de creatie van een veilig paradijs. Het werk reveleert daarbij ook een van de basiskenmerken van Op de Beecks oeuvre, namelijk de absurde elasticiteit waarmee het tragische zich verhoudt tot het groteske.

 

* Hans Op de Beeck. A selection of works 1996-2001, Brussel, 2001, p. 15