FRED EERDEKENS

 

° Heusden-Zolder, België 1951

leeft en werkt in Hasselt — België

 

Fred Eerdekens nam deel aan Coup de Ville 2010. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

Fred Eerdekens maakt gebruik van bestaande objecten of creëert nieuwe vormen, waarvan de esthetische waarde eerder beperkt te noemen is. Belangrijker voor de kunstenaar zijn de taalelementen die in zijn voorwerpen verborgen zitten of de mogelijkheid die geboden wordt om er taal in te herkennen. Dit houdt in dat een object ontcijferd moet worden om er betekenis in te vinden, een uitdaging waar Eerdekens de toeschouwers steeds mee confronteert. Het kan gebeuren aan de hand van een lichtbron en door schaduwwerking of door de inname van een specifieke positie ten opzichte van de vorm.

 

Voor Coup de Ville realiseert Fred Eerdekens een labyrint in de tuin die paalt aan het WARP-koetshuis. Voor het eerst in zijn carrière speelt hij met een werk van dergelijke schaal rechtstreeks in op een omgeving. De toeschouwer kan er effectief binnentreden: hij baant zichdan een weg langs wandelpaden, die worden afgelijnd door hoog opgetrokken muren. Precies deze wanden vormen woorden, zinnen, zelfs een verhaal dat de bezoeker nodig heeft om op een efficiënte manier de uitgang te vinden. Binnenin de contstructie is het echter onmogelijk om de tekst te lezen. De meest comfortabele leespositie bevindt zich buiten het doolhof. De kunstenaar ziet hierin een parallel met levenservaringen die vaak slechts begrepen worden nadat men er afstand van heeft genomen of ze vanuit een ander perspectief heeft kunnen bekijken.

 

Eerdekens' labyrint sluit inhoudelijk aan bij de middeleeuwse traditie van doolhoven. Daarom is zijn installatie niet zozeer als een vorm van vermaak bedoeld, maar veeleer als een plek die tot inzicht kan leiden. Vanuit dit oogpunt kan deze dwaaltuin dus begrepen worden als een constructie die de zoektocht naar betekenis fysiek verbeeldt.

 

In de periode dat de kunstenaar zijn werk voor de tentoonstelling concipieerde - het is overigens een idee waarmee hij al lang speelde - schreef hij ook de tekst The temple of doubts. In Lythe Brain.