Berkay Tuncay

 

° Istanbul, Turkije 1983

leeft en werkt in Istanbul — Turkije

 

Berkay Tuncay nam deel aan Coup de Ville 2013. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

De laatste vijftien jaar heeft de samenleving de fysieke entiteit van haar identiteit grotendeels getransformeerd tot een virtuele component: van citizens naar netizens*. De vraag is welke fundamentele veranderingen deze omslag met zich meebrengt, en hoe de distributie van informatie – met filtering en censurering – van invloed is? Berkay Tuncay is geïntrigeerd door de ‘onmogelijkheid van de absolute waarheid’. Dit gaf de aanzet tot zijn langerlopende project ‘Feelings and Anxieties of Ordinary Netizens’.

 

De obsessie om perfecte systemen te creëren, zeker via de technologie, impliceert een verregaande rationaliteit en logica. Toch ontstaan er steeds fouten: bugs en glitches, elementen die de werking en de coherentie van deze systemen ondermijnen en er aldus aan ontsnappen. In zijn onderzoek naar de eigenheid en de werking van het internet, constateert Tuncay dat “het onderdrukte irrationele gedrag van het publiek zich erin weerspiegelt”. Zijn artistieke productie benoemt hij als postinternet. De ideologische filtering – zowel door de overheid als door burgers – alsook de volatiliteit van machtscentra, manifesteert zich in de structuur van het internet. Dagdagelijks wordt men hier, vaak onbewust, mee geconfronteerd via iconen, verbindingen of verstoringen. Vertrekkend van het world wide web gebruikt hij paradoxaal genoeg veelal klassieke materiële dragers echter op een dusdanige manier dat de vormen, tekens en taal slechts herkend of gelezen kunnen worden door gebruikers van het internet. Dat leidt tot een breed reservoir van uitwerkingen in zijn oeuvre: de creatie van vlaggen die de gemeenschap van netizens symboliseren, het gebruik van ASCII-karakters om de emoties van anonieme forumgebruikers panoramisch tot uitdrukking te brengen; slogans die bestaande situaties herevalueren; (bewegende) iconen die het falen aangeven bij de uitvoering van een bepaalde handeling; gepersonaliseerde captcha-codes die het onderscheid zoeken tussen de actie van een machine of een persoon...

 

Al deze elementen verwerkt hij tot een 360°-ervaring en typeert het geheel als een ‘databom’ met teksten, afbeeldingen, video’s en tal van objecten. Tunkay stelt voor Coup de Ville eveneens een fanzine samen: Feelings and Anxieties of Ordinary Netizens vol. 1. Inhoudelijk speelt hij in op items als politieke incorrectheid, willekeur, absurditeit, codes, controle, officiële en informele regelgeving en subculturen van de desinformatie. Tuncay drukt zijn huidige werk – sterk beïnvloed door de oproer in Turkije die hij vanuit het centrum mee beleefde – als volgt uit: “Ik heb het gevoel dat ik via lukraak opduikende teksten en beelden op het internet een snapshot creëer van deze tijd.”