BART STOLLE

 

° Eeklo, België 1974

leeft en werkt in Mechelen — België

 

Bart Stolle nam deel aan Coup de Ville 2010. Deze tekst verscheen in de catalogus .

 

Een belangrijke notie in het werk van Bart Stolle is afstand, zowel in termen van ruimte als van tijd. De uitgepuurde geometrische vormen in zijn schilderijen en animatiefilms evoceren een taal die aansluiting vindt bij het verleden of die hanteerbaar is in de toekomst. Zoals hiërogliefen of grotschilderingen nog steeds communiceren in onze tijd, wil Stolle kunst maken die begrijpbaar zou zijn in een ander sterrenstelsel. Door middel van abstrahering en gebruikmakend van elementaire vormen, zoekt hij naar het essentiële in kunst en beschaving. De samenvatting van zijn oeuvre onder de noemer Low fixed media show verwijst niet alleen naar de bemiddelende rol van de computer en de virtuele implicaties in het creatieproces, maar vervat tevens een grote interesse in de materialiteit van dingen. Beide aspecten verenigt hij in een nieuwe installatie voor Coup de Ville.

 

Bart Stolle presenteert objecten waarvan meer dan de helft verweesde zaken zijn die hij op stranden bij grootsteden vond. Het betreft artefacten die de mens produceerde, maar die hun oorspronkelijke economische nut verloren hebben en de prooi zijn geworden van erosie. Deze verzameling voorwerpen heeft eenzelfde waarde als zijn schilderijen of animaties. In de objets trouvés zoekt hij de ziel die hij vervolgens tot eigen beelden verwerkt. In de gepresenteerde films vergroot hij de objecten uit en verschijnen ze in een ruimtekolonie, waar de mens in een soort van golfbalconstructies leeft omdat hij de planeet diende te ontvluchten als gevolg van zijn desastreuze consumptiegedrag.

 

Stolles installatie houdt het midden tussen een laboratorium en een rariteitenkabinet waar dingen verlost zijn van hun oorspronkelijke gebruiks- en ruilwaarde. De vraag is wat in de toekomst belangrijk zal zijn in de wereld. Zonder een politiek of modieus standpunt in te willen nemen, benadrukt Stolle daarom de ecologische aard van zijn werk. Het grootste deel van zijn oeuvre kan gestockeerd worden op één harde schijf, terwijl ook de productiemethode erop gericht is om op een economische manier de beschikbare middelen te gebruiken. Via de cross-over van media en materialen biedt Bart Stolle een symbolische neerslag van de huidige samenleving.