Art of the Loom

 

Art of the Loom is een collectie van 32 exclusieve tapijten gerealiseerd door Mark Deweer, zowel oprichter van een tapijtenfabriek als van Deweer Gallery.

 

Art of the Loom nam deel aan Coup de Ville 2013. Deze tekst verscheen in de catalogus.

 

Elke kunstenaar maakte van zijn bijdrage iets bijzonders en stelt het verband tussen hedendaagse kunst en design op de proef. Het resultaat werd als tentoonstelling gepresenteerd in Otegem van 6 februari tot 10 april in 2011. In de huidige tentoonstelling ‘Coup de Ville. Attracted by another level’ worden de ontwerpen gepresenteerd van Stephan Balkenhol, Jan De Cock, Stefaan Dheedene, Jan Fabre, Ilya & Emilia Kabakov, Matthieu Laurette, Josef Felix Müller en Anne-Mie Van Kerckhoven. De tapijten zelf worden getoond in relatie tot ander werk van deze kunstenaars en/of werken uit de collectie van de Salons voor Schone Kunsten. Aanvankelijk was dit het woonhuis van textielbaron Meert, die het vanaf 1930 bewoonde naar de plannen van architect Paul Stordiau.

 

Als zestienjarige begon Edmond Meert (1879-1961) te werken aan handweefgetouwen en rachelbreimachines in de fabriek die zijn vader had opgericht in Sint-Niklaas. Het directe contact met de arbeiders gaf hem inzicht in hun leefwereld en bepaalde zijn latere progressieve pioniersmentaliteit op sociaal vlak. Zijn directeurschap werd gekenmerkt door zijn ondogmatische denkwijze, zijn intelligent ondernemerschap en zijn functioneel inzicht waarbij hij oog bleef houden voor sociale noden. Dit blijkt onder meer uit zijn realisaties op het vlak van onderwijs, kinderopvang, vakantiepatronaat, studiebeurzen, woningbouw, voedselvoorziening en zorg voor gepensioneerden. In het familiebedrijf werden wollen en katoenen tapijten, wand- en meubelbekleding en sjaals geproduceerd. Rond 1920 breidde hij deze werkzaamheden uit met een nieuw fabriekscomplex waar in de jaren 1920 circa duizend werknemers tewerkgesteld waren. Deze expansie, onder andere in Nederland en in de naoorlogse periode in Belgisch Congo, stagneert tijdens de jaren 1950. In 1970 wordt de vennootschap geliquideerd en knaagt de algehele neergang van de textielindustrie stelselmatig aan de economische slagkracht in de regio. Een verhaal dat zijn parallel kent in verschillende plaatsen in Vlaanderen en anticipeert op het verdwijnen van de tapijtenfabriek Deweer in Otegem.

 

In deze presentatie van Art of the Loom worden de tapijten – in de geest van de oorspronkelijke versie – in een bizar, spannend evenwicht gehouden tussen kunstwerk en gebruiksvoorwerp. De opstelling bestaat uit min of meer autonome installaties die eerder doen denken aan pogingen, stapelingen of grondoefeningen. Niets in de presentatie lijkt vast, letterlijk noch figuurlijk: de werken en tapijten zijn geassembleerd tot tijdelijke constructies.