Nalatenschap Jan Buytaert | Schule Des Sehens - Oskar Kokoschka 

 

In zijn testament schenkt kunstenaar Jan Buytaert (1939-2012) zijn woonhuis gelegen in de Apostelstraat 18-20 in Sint-Niklaas en zijn kunstwerken aan vzw W.A.R.P.  Naar de wil van hem en zijn nabestaanden wordt er een stichting met zijn naam opgericht (Stichting Jan Buytaert) die een eenheid vormt met kunstenplatform WARP.

 

Als sympathisant van het eerste uur kende Jan Buytaert de werking van WARP en haar ambities door en door. Hij vertrouwde erop dat zijn nalatenschap in goede handen kwam en er de nodige dynamiek en zorg aan gegeven zou worden – zonder dat daar (door hem of zijn nabestaanden) ooit enige richtlijn of verplichtingen aan verbonden werden. De toestand van zijn woonhuis en zeker van zijn kunstwerken bevonden zich toentertijd in een meer dan lamentabele toestand. De gezondheidstoestand tijdens zijn levensjaren liet niet toe om de ongeveer 20 katten waar hij zijn woonst mee deelde in toom te houden. Naar aanleiding van een tentoonstelling die WARP aan zijn oeuvre wijdde in 2011 werd een deel van zijn oeuvre (ietwat) geordend en beveiligd. Wanneer zijn oeuvre in de handen van onze organisatie kwam via de opgerichte stichting in 2012 werd de bewaring structureler aangepakt.


Zijn werken op papier die onder impuls van Oskar Kokoschka’s lessen (Schule des Sehens) ontstonden, verdienen het om nader te onderzoeken, kunsthistorisch en pedagogisch te situeren, degelijk te inventariseren en digitaal te archiveren zodat ze raadpleegbaar worden.


In dit nalatenchap richten we ons dus op een deel van dat oeuvre, namelijk de werken op papier (voornamelijk aquarel met enkele pasteltekeningen) die hij sinds zijn kennismaking met Kokoschka vroege jaren zestig tot de late jaren 1990 tot stand bracht. Het gaat over ongeveer 300 bewaarde stukken. Daaraan verbonden zijn een beperkte reeks van foto’s, affiches, krantenartikels en enkele brieven.