VideoKUNSTENAARSDORP - ARTIST VILLAGE

 

Een Artist Village wil opkomende kunstenaars via persoonlijke gesprekken met professionelen van feedback en prikkelende input voorzien. Het vertrekpunt voor dergelijke conversaties is het portfolio. Naast de ontmoeting met binnen- en buitenlandse curatoren, critici, ervaren kunstenaars, choreografen, psychoanalisten en dies meer, zijn de onderlinge ontmoetingen tussen kunstenaars minstens even belangrijk voor hun professionele ontwikkeling.

 

Deze ontmoetingen liggen aan de basis van de manier waarop WARP werkt en relaties uitbouwt met kunstenaars. Inspelend op de lacune tot feedback, vonden de eerste portfolio-ontmoetingen reeds in 2007 plaats in Sint-Niklaas. Na jaarlijkse herhaling groeide dit uit tot de allereerste Artist Village gedurende een week, in het kader van  Coup de Ville 2010.

 

Daarnaast organiseert WARP regelmatig portfoliodagen met hetzelfde doel en dezelfde opzet. Afhankelijk van co-productie en financieringsmogelijkheden krimpt de duur soms tot een beknopter, maar uiterst intense periode. WARP organiseert de Artist Villages steeds met een lokale partner in de stad waar het Kunstenaarsdorp plaatsvindt.

 

Klik op een jaartal bovenaan om de afgelopen Artist Villages te bekijken.