WARP is een organisatie zonder winstoogmerk en promoot hedendaagse kunst en cultuur in de regio Waasland vanuit de stad Sint-Niklaas. Dit gebeurt via informele en professionele ontmoetingen met tentoonstellingen, lezingen, concerten, performances, portfoliodagen, summerschools en tal van kunsteducatieve activiteiten. Als vereniging engageren we ons om deze regio van een artistieke impuls te voorzien en aansluiting te vinden met een breder cultureel netwerk.

Het acroniem WARP staat voor ‘Wase ARtistieke Projecten’. De term ‘warpen’ is tevens een begrip in de science fiction en computerwereld en vormt bovendien een heus onderzoeksdomein binnen de wetenschappen. Als kunstenplatform zien we het  ‘warpen’ als de potentie van een enkel punt dat een grotere ruimte creatief kan beïnvloeden. Hoewel onze activiteiten vertrekken vanuit het Waasland blijven ze er geografisch niet toe beperkt en oriënteren we ons tot ver voorbij deze grenzen. Zowel op regionaal als internationaal vlak vormt effectieve interactie een belangrijke doelstelling.

Lidmaatschap:

“Om te overleven is kunst niet noodzakelijk, wél is kunst er om een andere kwaliteit in ons bestaan te ontdekken.”

Geef ons een stuk van je sympathie!

De kunstenaar moet worden gekoesterd om de eenvoudige reden dat hij/zij schepper is van kunst. Kunst en zeker hedendaagse kunst staat voor een volwassen, vrije en kritische samenleving waarin het voor elk goed toeven is. Kunst en de absolute noodzaak ervan is echter niet vanzelfsprekend. Daarom zijn we zo blij met de steun van een steeds grotere groep enthousiaste mensen die – in het groot of klein – bijdragen aan de missie van WARP.

LIDMAATSCHAPSVORMEN

VRIJWILLIGER: € 0 – tijd en liefde
BONDGENOOT: € 25
FAMILIE: € 50
BONDGENOOT XL: € 100
SCHENKER: € 500
SPONSOR: + € 1500

PRAKTISCH

Ga naar ‘lid worden’ en schrijf je in of mail naar leden@warp-art.be en vermeld naam, adres en lidmaatschapsvorm.

Het overeenstemmend bedrag kan gestort worden op ons rekeningnummer
BE48 7330 3601 5827 – KREDBEBB
met de vermelding naam, emailadres + categorie van vriendschap.

Het lidmaatschap is geldig voor 1 jaar en loopt tot en met december 2017.