Het WARP-kunstenaarsdorp heeft als doel (jonge) kunstenaars van feedback te voorzien door professionelen uit het artistieke veld via een persoonlijk gesprek. De basis voor dit professionele gesprek vormt het portfolio. Naast de ontmoeting met binnen -en buitenlandse curatoren, critici of kunstenaars, vormen de onderlinge ontmoetingen tussen kunstenaars eveneens een constituerende rol in de professionele uitbouw van de artistieke carrière.In principe kan iedere kunstenaar, opererend in België (+ een beperkte selectie uit Nederland) tot ongeveer 35 jaar, zich inschrijven. Niet-selectie of selectie bij een van de voorgaande portfoliodagen, betekent niet dat men zich niet opnieuw zou kunnen inschrijven voor een volgende portfoliodag. Om de kwaliteit te verzekeren worden alle portfolio’s zorgvuldig bestudeerd en wordt er een kwalitatieve selectie doorgevoerd. Kunstenaars worden tijdig ingelicht of ze al dan niet geselecteerd zijn. De selectie gebeurt door het WARP-bestuur.Het portfolio is een uitgebreid Curriculum Vitae met een kernachtige weerslag van het oeuvre van de betreffende kunstenaar. Aan de hand van deze informatie wordt gedurende 30 á 45 minuten een bondig en individueel gesprek gevoerd met één van deze professionelen uit het culturele veld. De commentaren van professionelen op het eigen oeuvre, leveren een zinvolle stap in de verdere uitbouw van de artistieke carrière.