Het WARP-kunstenaarsdorp heeft als doel (jonge) kunstenaars van feedback te voorzien door professionelen uit het artistieke veld via een persoonlijk gesprek. De basis voor dit professionele gesprek vormt het portfolio. Naast de ontmoeting met binnen -en buitenlandse curatoren, critici of kunstenaars, vormen de onderlinge ontmoetingen tussen kunstenaars eveneens een constituerende rol in de professionele uitbouw van de artistieke carrière.

Het portfolio is een uitgebreid Curriculum Vitae met een kernachtige weerslag van het oeuvre van de betreffende kunstenaar. Aan de hand van deze informatie wordt gedurende 30 á 45 minuten een bondig en individueel gesprek gevoerd met één van deze professionelen uit het culturele veld. De commentaren van professionelen op het eigen oeuvre, leveren een zinvolle stap in de verdere uitbouw van de artistieke carrière.

Behalve Kunstenaarsdorpen/ Artist Villages worden er ook reflectiedagen of portfolioweekends georganiseerd, een minder uitgebreide versie van een Kunstenaarsdorp.

De eerstvolgende reflectiedag vindt plaats op zaterdag 11 november 2017 in Krinzinger Projekte, Wenen (Oostenrijk).

Portfolioweekend Frans Masereelcentrum, Kasterlee (6-7 mei 2016)

Artist Village 2015 Brugge