ENDORSE WARP

 

"Om te overleven is kunst niet noodzakelijk, wél is kunst er om een andere kwaliteit in ons bestaan te ontdekken."

 

Geef ons een stuk van je sympathie!

De kunstenaar moet worden gekoesterd om de eenvoudige reden dat hij/zij schepper is van kunst. Kunst en zeker hedendaagse kunst staat voor een volwassen, vrije en kritische samenleving waarin het voor elk goed toeven is. Kunst en de absolute noodzaak ervan is echter niet vanzelfsprekend. Daarom zijn we zo blij met de steun van een steeds grotere groep enthousiaste mensen die – in het groot of klein – bijdragen aan de missie van WARP.

 

PRAKTISCH

Vul onderstaand formulier in of mail naar leden@warp-art.be en vermeld naam, adres en lidmaatschapsvorm. Het overeenstemmend bedrag kan gestort worden op ons rekeningnummer BE48 7330 3601 5827 - KREDBEBB met de vermelding naam, emailadres + categorie van vriendschap. Het lidmaatschap is geldig voor 1 jaar en loopt tot en met december 2017.

 

FORMULIER

 

 

Bondgenoot
je twijfelt of kunst de wereld zal redden, maar bent ervan overtuigd dat het onze geest er toe aanzet en met een gul gebaar draag je er aan bij
€ 25: je geniet van onze reducties

 

Familie
je bent cultureel, genereus én pragmatisch, je betrekt je gehele gezin in je drang naar het hogere
€ 50: ja, ja:  het hele gezin

 

Bondgenoot XL
je bent utopisch en kapitaalkrachtig – maar niet gierig – en ten opzichte van de vrijwilliger help je ons op een economisch (directe & alternatieve) manier
€ 100: … onverwacht doen we een tegenzet

 

Schenker
je steunt grotere en langer lopende evenementen en geeft onze vereniging de kans om zich publicitair te outen
€ 500: je geniet van al onze voordelen en … een surprise ligt reeds voor je gereed

 

Sponsor
je bent een cultuurliefhebber en wil graag particperen aan lezingen, tentoonstellingen, uitstappen en dies meer
+ € 1500: sponsorpakket waardoor je zelf ook publiciteit krijgt
 
Vrijwilliger
je hebt bepaalde vaardigheden – niet noodzakelijk in het artistiek domein – die je wil schenken aan onze organisatie
0 €: tijd, kunde & liefde