Coup De Ville – Attracted by another level

13 september tot 13 oktober 2013

BEKIJK DE KUNSTENAARS

 

Door een interval van drie jaar wordt in 2013 de aanzet gegeven tot een triënnale. Na de eerste editie doorkruisen er nog steeds Coup de Ville-fietsen Sint-Niklaas. Hier en daar is nog een signalisatie ontsnapt aan de verwijdering. Verschillende kunstwerken hebben een permanent verblijf gekregen. Alsook betekende de creatie van nieuw werk een bijdrage tot het artistiek traject van de participerende kunstenaars. Hoezeer dingen ook verdwijnen, steeds blijven er sporen na. Er is een verschil gemaakt. Zoals bij de eerste tentoonstelling wordt kunst door het publiek verkend in woonhuizen, musea, leegstaande panden, privétuinen of in de publieke ruimte van Sint-Niklaas. In de architecturale setting komt de flaneur in contact met rococo, neostijlen, art deco, modernisme, brutalisme, grandeur, verval, koterij, renovatie en transformatie. De stad en de gemeenschap die haar draagt, wordt een platform waar overwegend jonge, opkomende kunstenaars uit een groot deel van de wereld aan de slag zijn gegaan. Er zijn weinig ‘grote namen’ – een bewuste keuze, waarbij we als organisatie eerder voortbouwen op de gedreven ontmoetingen met kunstenaars via onze portfoliodagen of het kunstenaarsdorp. Ontmoetingen die vanuit een professioneel engagement leiden tot amicale langetermijnrelaties.

De verschillende thema’s die de kunstenaars ontwikkelen in hun, veelal nieuwe, producties zijn geïnspireerd door de tentoonstellingstitel, de specifieke omgeving, de aard van het eigen oeuvre of het artistiek medium en worden toegelicht in de inleiding. Elke kunstenaar of project wordt via een kernachtige tekst geduid – voorzien van schetsen, ontwerpen of afbeeldingen van het gefiscaliseerde kunstwerk. In totaal zijn er ongeveer dertig projecten, waar een selectie uit de reeks Art of the Loom (tapijtontwerpen die als installatievorm getoond worden) deel van uitmaakt. De keuze berust op de economische geschiedenis van Sint-Niklaas, die sterk bepaald werd door de textielindustrie. Toepasselijk worden deze installaties ondergebracht in het voormalig woonhuis van textielbaron Edmond Meert, een locatie die momenteel onderdeel is van de Stedelijke Musea. We hopen dat de aanwezige kunst en de totale ervaring de bezoeker sensibiliseren zodat deze zich nadien verder openstelt voor de immens rijke kunstplek die Vlaanderen en België is. Bij voorkeur gebeurt dit met een open geest voor het gehele wereldgebeuren: een oriëntatie die we zelf voor ogen houden. De verwijzing naar een dergelijke schaal, ver buiten de comfortzone van de eigen omgeving, wakkert de verbeelding aan en doet ons lichtjes zweven boven het alledaagse. Door onze grenzen te verkennen, functioneren we als organisatie op het scherp van onze mogelijkheden. Daarbij proeven we echter van een veelzijdig geluk: de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Sint-Niklaas, tal van sponsors, de inzet van geëngageerde vrijwilligers… en de wens van wijlen kunstenaar Jan Buytaert.

Onze nieuwe hoofdlocatie is een grandioos herenhuis met een weidse tuin welke Jan Buytaert in zijn nalatenschap voorbestemde tot een artistieke invulling. Zijn wens leidde tot een nauwe verstrengeling van kunstenplatform Warp en de in 2011 opgerichte Stichting Jan Buytaert. Met veel inzet en gestuwd door een naïef enthousiasme is zijn woning gerenoveerd tot een artistieke plek met tal van mogelijkheden voor tentoonstellingen, lezingen en concerten waar tegelijk zorg gedragen wordt voor zijn oeuvre, verzameling en kosmopolitisch gedachtegoed. We geloven in de anekdote van de vlinder en de orkaan die gebruikt wordt om de complexheid van de chaostheorie in het alledaagse taalgebruik enigszins begrijpelijk te maken, namelijk: zelfs een minuscuul punt of gebeurtenis oefent invloed uit op de ruimere omgeving.