“Om te overleven is kunst niet noodzakelijk, wél is kunst er om een andere kwaliteit in ons bestaan te ontdekken.”

Geef ons een stuk van je sympathie!